BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejewski Janusz, Salak Kazimierz, Sokołowski Dariusz
Title
Metody i techniki zarządzania informacją i wiedzą organizacji
Methods and Techniques of Information and Knowledge Management
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 2003, z. 13, s. 96-108
Keyword
Biznes elektroniczny, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie informacją, Zarządzanie wiedzą, Informacja dla potrzeb zarządzania, Bazy danych, Technologia informacyjna
e-business, Enterprise management, Information management, Knowledge management, Information for management needs, Databases, Information Technology (IT)
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono dwa kierunki w zakresie praktycznych rozwiązań oferowanych przez firmy branży technologii informacyjnych. Jeden skupiający się na problematyce gromadzenia i udostępniania informacji (hurtownie danych) i drugi, koncentrujący się na wykorzystaniu danych do tworzenia nowej informacji dla zarządzania (Business Intelligence).

Looking for optimal solutions and finding the existing reserves allowing to increase an economic entity functioning potentials and mobility is presently directed towards new resources, omitted in classical definition of an economic entity, i.e. knowledge and information. New information technologies allow to store the above mentioned resources, process and make them accessible in a friendly, useful and, what is of vital importance, effective way to interested company officers. The article presents trends in practical solutions offered by software firms. In the situation of increasing competitiveness, the article presents tools, technologies and their application in management and decision making processes in activities of economic entities, deriving from information science achievements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1427-3500
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu