BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małachowski Andrzej, Pondel Maciej
Title
Podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania informacji i wiedzy na potrzeby inteligentnego przedsiębiorstwa
Basic Methods and Tools of Gaining Information and Knowledge for Knowledge-based Enterprises
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie (2), 2004, nr 1020, s. 243-253, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - wybrane zagadnienia przedsiębiorczości
Keyword
Organizacje inteligentne, Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie wiedzą, Internet, Hurtownie danych, Gromadzenie wiedzy
Intelligent organisations, Corporation strategies, Knowledge management, Internet, Data warehouse, Knowledge acquisition
Note
summ.
Abstract
Inteligentne przedsiębiorstwo to zdolność do gromadzenia i wykorzystywania zgromadzonej wiedzy. Przedstawiono istotę, źródła informacji oraz podstawowe metody i narzędzia informatyczne wspomagające pozyskiwania informacji i wiedzy tj. internet, hurtownie danych, OLAP, data mining. Pojecie inteligentnego przedsiębiorstwa jest stosunkowo młode w związku z tym czasami bardzo trudno jest określić czy dane przedsiębiorstwo jest inteligentne.

The great importance of information and knowledge in modern management is obvious. An adequate selection of sources from which enterprise is going to receive information and knowledge and a proper composition of processes and tools providing information and knowledge acquisition is an essential issue. Among companies taking advantage of information and knowledge we can find class called intelligent enterprises. A maximal efficiency of exploit of knowledge in economic activity and in taking strategic decisions is typical for this class. This article deliberates the essence of intelligent enterprise and identifies basic methods and tools of information and knowledge acquisition. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Domański T.. Kowalski P., Marketing dla menedżerów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2000.
 2. Dove R., Exploring Concepts of Intelligent Enterprise, "Automotive Manufacturing & Production", Essay nr 62, November/December 2001.
 3. Krupski R., Kierunki rozwoju metod i technik zarządzania strategicznego, [w:] Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania strategicznego, red. R. Krupski, Wałbrzych 1999.
 4. Krzos G., Business Process Reengineering, [w:] Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, red. R. Krupski, AE, Wroclaw 2002.
 5. Matouk K., Pozyskiwanie i zarządzanie wiedzą w organizacjach wirtualnych, [w:] Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości, red. A. Szewczyk, Hobgen, Szczecin 2003.
 6. Małachowski A., Pondel M., Sources of Information and Knowledge for Intelligent Enterprise SWO'2003 (w druku).
 7. Penc J., Myślenie strategiczne w organizacji XXI wieku, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W. Grudzewski, I. Hejduk, Difin, Warszawa 2002.
 8. Perechuda K., Strategie w optykach badawczych współczesnych koncepcji zarządzania, [w:] Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania strategicznego, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 1999.
 9. Pondel M., Wybrane narzędzia informatyczne pozyskiwania wiedzy i zarządzania wiedzą, [w:] Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, red. M. Nycz, M. Owoc, AE, Wrocław 2003.
 10. Smok B., Eksploracja danych w procesie pozyskiwania wiedzy z hurtowni danych, [w:] Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, red. M. Nycz, M. Owoc, AE, Wrocław 2003.
 11. Wasserman O., The Intelligent Organization, Springer-Verlag, Berlin 2001.
 12. Wyrwisz J., Zarządzanie organizacją oparte na wiedzy, [w:] Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości, red. A. Szewczyk, Hobgen, Szczecin 2003.
 13. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
 14. http://www.squtec.fivnet.com/marketing/4-4-extranet.htm
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0712
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu