BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietroń-Pyszczek Agata
Title
Problemy osiągania skuteczności procesu motywacyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach (prezentacja wyników badań)
The Efficiency of Motivational Process in SME (Research Results)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie (2), 2004, nr 1020, s. 191-197, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - wybrane zagadnienia przedsiębiorczości
Keyword
Motywowanie pracowników, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Motywacja do pracy, Techniki motywowania
Motivating employees, Small business, Work motivation, Motivation techniques
Note
summ.
Country
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstract
Procesy motywacyjne ukierunkowują zachowania jednostki na osiągnięcie określonych celów, istotnych dla niej stanów rzeczy, kierują wykonywaniem pewnych czynności tak, aby prowadziły do zamierzonych wyników. Przedstawiono próbę identyfikacji działań na rzecz podnoszenia skuteczności procesu motywacyjnego podejmowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Starano się ustalić, jakie informacje stanowią podstawę weryfikacji rozwiązań w obszarze motywowania personelu. W artykule wykorzystano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w grupie 30 przedsiębiorstw na terenie województwa dolnośląskiego i województw ościennych.

The paper presents the activities which are undertaken in companies to elevate the efficiency of motivation process based on empirical research. During the course of the research, the identification of basic circumstances of the selection of motivation tools was made paying particular attention to the expectations of employees. Also the procedures which are used in companies to verify the solutions in the field of employees motivation were emphasized. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Arrow K.J., Granice organizacji, PWN, Warszawa 1985.
  2. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1985.
  3. Sekuła Z., Motywowanie ekonomiczne w przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki rynkowej, Monografie Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1991.
  4. Strategia personalna firmy, red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0712
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu