BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dolnicki Bogdan
Title
Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wobec rady gminy
Source
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 1-2, s. 50-58
Keyword
Samorząd terytorialny, Gmina, Kompetencje władz gminnych
Local government, District, Powers of municipal authorities
Abstract
W artykule omówiono zadania i kompetencje wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wynikające z przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym. Ukazano istotę kierowania bieżącymi sprawami gminy. Zwrócono uwagę na funkcje: reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego, kierowania urzędem i zwierzchnictwa służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz wydawania decyzji administracyjnych. Przedstawiono problemy praktyczne na tle aktów nadzoru oraz pozycję prawną zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego - komentarz, Warszawa 1986, s. 910.
  2. A. Agopszowicz, Z. Gilowska: Ustawa o samorządzie gminnym - komentarz, Warszawa 1997, s. 208.
  3. Paweł Chmielnicki: Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w obrocie cywilnym, „Samorząd Terytorialny" 1999, nr 12, s. 43.ˆ B. Dolnicki: Monokratyczne organy gminy, powiatu i województwa (implikacje prawne bezpośredniego wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta), Forum Naukowe, rok IX, nr 2(18)/2004, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, ss. 7-24.
  4. B. Dolnicki: Monokratyczne organy samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 2003,nr 12, ss. 53-63.
  5. Z. Góral: Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999, s. 122 i nast.
  6. A. Kisielewicz: Rodzaje stosunków pracy pracowników samorządowych, „Prawo Pracy" 1999, nr 5, s. 6.
  7. M. Kulesza: Konsolidacja zarządzania w samorządzie - wybrane zagadnienia. Uwagi do dyskusji, „Samorząd Terytorialny" 2006, nr 7-8, ss. 8-9.
  8. W. Śniecikowski: Zagadnienia administracyjno-prawne wykonywania funkcji przewodniczącego zarządu podczas nieobecności wójta, burmistrza, prezydenta miasta, „Samorząd Terytorialny" 1999, nr 11, s. 39.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu