BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Feczko Piotr
Title
Pełnienie funkcji wójta przez komandytariusza
Source
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 1-2, s. 59-66
Keyword
Kompetencje władz gminnych, Gmina, Zarządzanie gminą
Powers of municipal authorities, District, District management
Abstract
Przedmiotem niniejszej analizy jest dopuszczalność zajmowania przez komandytariusza spółki komandytowej stanowiska wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w świetle ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Artykuł nawiązuje do sprawy, któa rzeczywiście miała miejsce oraz była rozstrzygana przez sądy. Autor stwierdza, że na gruncie obowiązujących przepisów prawa niedopuszczalne jest zajmowanie przez komandytariusza spółki komandytowej stanowiska wójta (burmistrza, prezydenta miasta), potwierdzając to stwierdzenie odpowiednimi argumentami.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. S. Biernat: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wolność gospodarcza de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Prawa Handlowego" 1994, nr 9.
 2. J. Boć: Konstytucje Rzeczypospolitej, Kolonia Limited, Wrocław 1998, ss. 57-59.
 3. H. Hart: Pojęcie prawa, PWN, Warszawa 1998, ss. 124-125.
 4. A. Herbet: Spółka komandytowa według kodeksu spółek handlowych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 194.
 5. A. Kappes: Spółka komandytowa, C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 4.
 6. A. Kidyba: Kodeks spółek handlowych, Zakamycze, Kraków 2005, t.l, s. 508.
 7. A. Kidyba: Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 279.
 8. K. Kozłowski, K. Święch: Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez członków organów jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 2003, nr 12, s. 28.
 9. L. Moskwa: Odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki komandytowej, „Przegląd Prawa Handlowego" 1996, nr 7.
 10. L Moskwa: Stosunek zewnętrzny spółki komandytowej, Printer, Poznań 2000, s. 231.
 11. J. Olszewski: Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2005, ss. 346-347.
 12. K. Piłat: Spółka komandytowa to sposób na niższe obciążenia fiskalne, „Rzeczpospolita" z 11 kwietnia 2006 r., s. C 1.
 13. S. Sołtysiński, A. Szwajkowski, J. Szwaja: Kodeks handlowy, C.H. Beck, Warszawa 1994, t. l, s. 740.
 14. J. Stoner: Kierowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 20.
 15. M. Tarska: Kodeks spóiek handlowych, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 78.
 16. J. Trzciński: Samorządy pod sądową kontrolą, „Rzeczpospolita" z 15 maja 2006 r., s. C 4.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu