BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiktor Jan W. (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Strategie przedsiębiorstw w marketingu międzynarodowym : próba typologii
Company Strategies in International Marketing : Towards a Typology
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 729, s. 17-36, bibliogr. 32 poz.
Keyword
Marketing międzynarodowy, Strategia marketingowa, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
International marketing, Marketing strategy, Company development strategy, Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
"Strategia marketingu międzynarodowego jest częścią ogólnej strategii funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa." W artykule przedstawiono propozycję systematyki strategii, na podstawie której można przeprowadzić studia nad istotą i rodzajami strategii przedsiębiorstw w marketingu międzynarodowym.

This article constitutes an attempt to develop a typology of international marketing strategies. Such strategies reveal the dimensions of internationalisation and orientation of international companies. In terms of the article's title, international marketing strategy encompasses two fundamental parts: entry strategy and the company's foreign market presence strategy. The author analyses entry strategy by describing its basic aspects: space, time, organisation, and costs. In turn, the key components of presence strategy are viewed as the company's approach to the market (standardisation-adaptation strategies), treatment of the market (EPRG approach), market competition strategy (M. Porter, D. Faulkner and C. Bowman), and market service strategies (K. Ohmae). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Backhaus K., Büschken J., Voeth M., Internationales Marketing, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2001.
 2. Berekoven L., Internationales Marketing, Verlag Neue Wirtschafts-Briefe, Berlin 1985.
 3. Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, red. M.K. Nowakowski, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000.
 4. Czubata A., Rola marketingu w tworzeniu wartości firmy [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, Wyższa Szkota Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 5. Dado J., Medzinarodny marketing, ESOX Consulting, Banska Bystrica 1997.
 6. Drucker P., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2004.
 7. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
 8. Fonfara K., Gorynia M., Najlepszy E., Szroeder J., Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 9. Grzegorczyk W., Marketing na rynku międzynarodowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 10. Hünerberg R., Internationales Marketing, Verlag moderne industrie, Landsberg-Lech 1994.
 11. Jain C, International Marketing, Thomson Learning, Cincinnati 2001.
 12. Jonas A., Strategie konkurencji na rynku usług bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002. Karcz K., Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004.
 13. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2004.
 14. Kulhavy E., Internationales Marketing, Rudolf Trainier Verlag, Linz 1981.
 15. Marketing globalny i jego strategie. Uwarunkowania, podstawowe opcje, instrumenty, red. L. Żabiński, AE w Katowicach, Katowice 2002.
 16. Marketingowe strategie budowania wartości, red. A. Czubata, AE w Krakowie, Kraków 2006.
 17. Meffert H., Bolz J., Internationales Marketing-Management, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln 1998.
 18. Meissner H.G., Aussenhandelmarketing, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1981.
 19. Mühlbacher H., Dahringer L., Leits H., International Marketing. A Global Perspective, ITBP, London 1999.
 20. Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 1996.
 21. Obfój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 22. Oczkowska R., Joint venture jako strategia wejścia przedsiębiorstw zagranicznych na polski rynek. Koncepcja marketingowa, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 164, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 23. Ohmae K., The Mind of the Strategist, McGraw-Hill, New York 1982.
 24. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
 25. Pomykalski A., Nowoczesne strategie marketingowe, Infor, Warszawa 2003.
 26. Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 27. Porter M., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1992.
 28. Rawski M., Próba interpretacji pojęcia „strategia marketingowa" (w warunkach orientacji marketingowej), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 602, Kraków 2002.
 29. Strategie marketingowe, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2004.
 30. Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, PWN, Warszawa 1995.
 31. Żbikowska A., Badania marketingowe rynku krajowego a międzynarodowe badania marketingowe, www.swiatmarketingu.pl, 25.02.2006.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu