BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walińska Ewa, Michalak Marcin
Title
Nauczanie rachunkowości finansowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Educational models of financial accounting at the Management Faculty of Łódź University
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2006, t. 32, nr 88, s. 256-274
Keyword
Rachunkowość, Rachunkowość finansowa, Edukacja finansowa, Szkolnictwo wyższe
Accounting, Financial accounting, Financial education, Higher education
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule autorzy przedstawiają trzy modele kształcenia w zakresie rachunkowości finansowej w szkołach wyższych na przykładzie trzech typów studiów (magisterskich i dwóch podyplomowych), prowadzonych przez Katedrę Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Autorzy omawiają przedmiotowe modele w kontekście zróżnicowanych potrzeb i charakterystyk odbiorców procesu dydaktycznego. (abstrakt oryginalny)

The paper outlines three educational models of financial accounting oriented to- wards different groups of students (one at the master' s degree and two for postgraduates) which are carried out by the Accounting Department at Łódź University. The authors discuss the programs of the selected models in the context of information and decision needs of their users (students groups). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu