BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Młynarczyk Andrzej
Title
Zmiany w życiu gospodarczym a rola biegłego rewidenta
Changes in Economy and the Role of a Chartered Auditor
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2001, nr 1, s. 117-122, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Badanie sprawozdań finansowych, Biegli rewidenci
Financial statements, Audit of financial statement, Authorized auditors
Abstract
Przedstawiono nowe wyzwania, jakie stoją przed biegłym rewidentem w związku z postępującymi zmianami w gospodarce światowej. Ograniczono się do omówienia trzech zagadnień: rozwoju technologii informatycznych, rozwoju Internetu i elektroniki, problematyki związanej ze środowiskiem naturalnym.

World's economy has been under the process of rapid changes, thereby challenging chartered auditors with new tasks. The scope of the paper has been confined to three areas, namely: the IT development, the Internet and electronics, and the environment.(JW)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu