BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinkowski Jerzy
Title
Multiple criteria decision making under risk
Kryteria podejmowania decyzji w warunkach ryzyka
Source
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 4, s. 423-435, bibliogr. 9 poz.
Statistical Review
Keyword
Podejmowanie decyzji, Proces podejmowania decyzji, Teoria podejmowania decyzji, Wielokryterialne podejmowanie decyzji
Decision making, Decision making process, Decision making theory, Multiple-criteria decision making
Note
streszcz.
Abstract
W artykule przedstawiono pewne podejście do podejmowania decyzji w warunkach ryzyka w przypadku istnienia wielu kryteriów oceny. Postawiono hipotezę, zgodnie z którą w wymienionych warunkach decydent nie jest w stanie dokonywać rozróżnień między decyzjami, które cechują się niewiele różniącymi się wartościami funkcji kryterium. Zaproponowano zastąpienie klasycznej funkcji kryterium przez, tzw. funkcję quasi-kryterium, pozwalającą na określenie na zbiorze decyzji relacji preferencji i równoważności. Zaprezentowano własności quasi-kryterium. Przedstawiono nowe propozycje terminologiczne, których celem jest zastąpienie szeregu pojęć występujących w klasycznym podejściu wielokryterialnym ich odpowiednikami w przypadku zastąpienia funkcji kryterium przez quasi-kryterium. Przedstawiono zmodyfikowane algorytmy programowania celowego i leksykograficznego. Wykazano brak możliwości wykorzystania do wyboru najlepszej decyzji funkcji użyteczności. Przedstawione propozycje zilustrowano przykładem liczbowym. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bell D.E., Keeney R.I., Raiffa H., Conflicting Objectives in Decisions, IIASA, 1977.
  2. Borch K.K., The Economics of Uncertainty, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1968.
  3. Fishburn P.C., Utility Theory with Inexact Preferences and Degrees of Preference, Synthese 21, 1970.
  4. Galas Z., Nykowski I., Żółkiewski Z., Programowanie wielokryterialne, PWE, Warszawa 1987.
  5. Konarzewska-Gubała E., Programowanie przy wielorakości celów, PWN, Warszawa 1980.
  6. Marcinkowski J., Sieciowe programowanie rozdziału zasobów w warunkach ryzyka, praca doktorska (niepublikowana), Akademia Ekonomiczna, Poznań 1992.
  7. Raiffa H., Decision Analysis -? Introductory Lectures on Choice under Uncertainty, Addison-Wesley 1976.
  8. Roy B., Wielokryterialne wspomaganie decyzji, WNT, Warszawa 1990.
  9. Słowiński R., Modelowanie preferencji w wielokryterialnych problemach decyzyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Automatyka, 67, 1983.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu