BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarczyński Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kilka uwag o wyznaczaniu progu rentowności
Several Remarks on Determining the Threshold of Profitability
Source
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 4, s. 447-457, bibliogr. 3 poz.
Statistical Review
Keyword
Macierze, Metody ekonometryczne, Ekonometria
Matrix, Econometric methodology, Econometrics
Note
summ.
Abstract
W pracy przedstawiono efektywne wzory dotyczące elementów macierzy odwrotenj do macierzy uniwersalnej. przedstawiono jej definicję oraz własności. Przykładem wykorzystania macierzy odwrotenj do macierzy uniwersalnej jest metoda Z. Hellwiga wyznaczania optymalnego portfela akcji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Hozer J., Mikroekonometrta, PWE, Warszawa 1993.
  2. Nowak E., Analiza progu rentowności, Wrocławska Biblioteka Współczesnego Menedżera, AE, Wrocław 1993.
  3. Pawłowski Z., Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego, PWN, Warszawa 1976.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu