BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dołhasz Magdalena (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wpływ otoczenia społecznego na komunikację marketingową na przykładzie reklamy (wybrane aspekty)
The Effect of the Social Environment on Marketing Communication Using the Example of Advertising (Selected Aspects
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 729, s. 157-169, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Reklama, Otoczenie przedsiębiorstwa, Komunikowanie marketingowe
Advertising, Enterprise environment, Marketing communication
Note
summ.
Abstract
Opracowanie jest próbą identyfikacji i systematyki najważniejszych czynników społecznych wpływających na reklamę. W pracy dokonano również ich charakterystyki z uwzględnieniem polskiego rynku reklamy.

Knowledge of the social changes occurring in its environment is becoming increasingly important for the modern enterprise, in particular in the context of creating a marketing strategy. Indeed, the factors and conditions comprising this part of the enterprise's environment significantly affect consumer behaviour, limiting it in a very visible manner. In contrast to other components of the environment, such as legal and technological ones, the social (socio-cultural) environment is inextricably linked with the altitudes of the individual in society. The particularly visible impact of factors associated with the socio-cultural development of societies on the social environment in marketing communication is evident in the advertising activities of enterprises. The effect of social factors on changes in this area of marketing can also be readily observed in the advertising activities of enterprises. In this article, the author seeks to identify and provide a brief overview of the most important social factors affecting advertising and to discuss them using the example of the Polish advertising market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benedikt A., Reklama jako proces komunikacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004.
 2. Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, red. J. Mazur, Difin, Warszawa 2002.
 3. Dess G., Miller A., Strategie Management, McGraw-Hill, New York 1993.
 4. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2003.
 5. Dziecko w roli podwójnej i dwuznacznej, „AIDA-Media" 1999, nr 4.
 6. Grzebinoga B., Czuła opiekunka, http://www.szkolareklamy.pl/sections-veiwarticle-291. html, 18.10.2005.
 7. Kossowski R, Dziecko i reklama telewizyjna, W.A. „Żak", Warszawa 1999.
 8. Kowalczyk I., Kobieta w reklamie, http://free.art.pl/konsola/konsola.htm?teksty/o_reklamie_main.htm, 21.10.2005.
 9. Laszczak M., Ciemna strona reklamy, „Marketing w Praktyce" 2001, nr 7.
 10. Laszczak M., Reklama dobrego życia, „Marketing w Praktyce" 2001, nr 1.
 11. Laszczak M., Zdrowszy, szybszy i ładniejszy, „Marketing w Praktyce" 2001, nr 1.
 12. Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998.
 13. Lubelska K., Matka i macho, „Polityka" 1999, nr 20.
 14. Nowacki R., Reklama, Difin, Warszawa 2005.
 15. Nowacki R., Strużycki M., Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002.
 16. Nowińska E., Dziecko w reklamie, „AIDA-Media" 1996, nr 2.
 17. Olczyk E., Twardowska A., Kobiety w mediach, http://free.ngo.pl/temida/rapmedia.htm, 02.10.2005.
 18. Popularna encyklopedia powszechna, „Fogra" Oficyna Wydawnicza, Kraków 1997.
 19. Sztucki T., Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody. Agencja Wydawnicza „Placet", Warszawa 1998.
 20. Węglarz A., Polka XXI wieku -portret insightowy, „Brief" 2004, grudzień.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu