BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sus-Januchowska Aleksandra
Title
Czas jako determinanta elastyczności organizacji
The Time as a Determinant of the Flexibility in an Organization
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 53-59, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zmiany organizacyjne, Czas w ekonomii, Gospodarowanie czasem, Elastyczność organizacyjna
Enterprise management, Organisational change, Time and economy, Time economizing, Organizational flexibility
Note
summ.
Abstract
Autorka starała się podkreślić czynnik czasu i jego rolę w procesie tworzenia atrybutu organizacji, jakim jest jej elastyczność. Omówiono elastyczność organizacji oraz jej narzędzia, wymiary i atrybuty.

The growing speed of change is determining work in present organizations. To be on the top means to have the answers and always anticipate changes in the company's corporate culture to allow the free flow of information and feedback. Flexibility is the attribute of the organization which is needed in particular to anticipate the quick changes in today's business environment and to help you stay ahead of your competition. The main factor of flexibility is time. Identifying that part of this factor is the ability to create adaptability and flexibility of the organization is the aim of this article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Golden W., Powell P. (2000), Towards a Definition of Flexibility: m Search of the Holly Grail? "Omega", vol. 28.
 2. Hansen M.T., von Oetinger B. (2001), Introducing T-Shaped Managers. Knowledge Management's Next Generation, "California Management Review", marzec.
 3. Koźmiński A.K. (2005), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 4. Krupski R. (2004), Przedsiębiorstwo iv ruchu, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1045, AE, Wrocław.
 5. Leeuw A.D., Volberda H.W. (1996), On the Concept of Flexibility A Dual Control Perspective, "Omega".
 6. Masłyk-Musiał E. (2003), Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 7. Osbert-Pociecha G. (2004a), Elastyczność organizacji - atrybut pożądany a niezidentyfikowany, "Organizacja i Kierowanie", nr 2, vol. 116.
 8. Osbert-Pociecha G. (2004b), Elastyczność przedsiębiorstwa - jej atrybuty í wymiary w literaturze przedmiotu, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią i praktyką. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1014, AE, Wrocław.
 9. Penc J. (2003), Zarządzanie w zmieniającym się otoczeniu, "Współczesne Zarządzanie", nr 1.
 10. Pierzchawka S., Sus-Januchowska A. (2005), Organizacja przyszłości - próba konceptualizacji podstawowych kategorii epistemologicznych, [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, red. A. Stabryła, AE, Kraków.
 11. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 12. Volberda H.W. (1997), Building Flexible Organizations Form Fast-moving Markets, "Long Range Planning", vol. 30.
 13. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji (2005), red. R. Krupski, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu