BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kliber Paweł
Title
Optymalna stopa inwestycji w różnych warunkach demograficznych
Source
Ekonomista, 2004, nr 4, s. 501-519, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Modele ekonomiczne, Modele wzrostu, Stopa inwestycji, Ludność
Economic models, Growth model, Investment rate, Population
Note
summ., rez.
Abstract
W większości modeli wzrostu gospodarczego przyjmuje się założenie, że liczba ludności zwiększa się zgodnie z postępem geometrycznym. Źródła tego założenia znajdują się w klasycznej analizie Malthusa. Modele wzrostu służą często do wyprowadzania pewnych wniosków dotyczących optymalnej wielkości inwestycji. W artykule rozszerzono standardową analizę optymalnej stopy inwestycji na modele wzrostu, które nie spełniają założenia malthusjańskiego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Athans M., Falb P., Sterowanie optymalne: wstęp do teorii i jej zastosowania, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1969.
 2. Barro R.J., Sala-I-Martin X., Economic Growth, McGraw Hill, New York 1995.
 3. Ehrlich I., Lui F., The Problem of Population and Growth: a Review of the Literature from Malthus to Contemporary Models of Endogenous Population and Endogenous Growth, "Journal of Economics Dynamics and Control" 1997, vol. 21.
 4. Fleming W.H., Rishel R.W., Deterministic and Stochastic Optimal Control, Springer Verlag, New York 1975.
 5. Gedymin O., Optymalne sterowanie procesami gospodarczymi, PWN, Warszawa 1977.
 6. Kulikowski R., Analiza systemowa i jej zastosowanie, PWN, Warszawa 1977.
 7. Leonard D., Van Long N., Optimal Control Theory and Static Opimization, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 8. Malthus T.R., An Essay on the Principle of Population, Oxford World's Classics, Oxford University Press, Oxford 1993.
 9. Panek E., Elementy ekonomii matematycznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 10. Panek E., Optymalizacja procesów wzrostu gospodarczego w świetle teorii sterowania, PWN, Warszawa 1989.
 11. Panek E., Teoria magistral, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.
 12. Ramsey F.P., A Mathematical Theory of Saving, "Economic Journal" 1928, vol. 38.
 13. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 14. Rudin W., Podstawy analizy matematycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 15. Samuelson P.A, Efficient Path of Capital Accumulation in Terms of the Calculus of Variation, w: Mathematical Methods in the Social Sciences, red. K.J. Arrow, S. Karl P. Suppes, Stanford University Press, Stanford 1960.
 16. Sen A.K., On Optimising the Rate of Saving, "The Economic Journal" 1961, vol. 71.
 17. Solow R.W., A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics" 1956, vol. 70.
 18. Tokarski T, Optymalne stopy inwestycji w modelu Mankiwa-Romera-Weila, "Ekonomista" 2000, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
0013-3205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu