BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marecki Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Model ekonometryczny podejmowania decyzji przez organy kierujące przedsiębiorstwem handlowym
The Econometric Model of Decision Making by the Management of a Trade Enterprise
Source
Przegląd Statystyczny, 1996, vol. 43, z. 1-2, s. 67-75, bibliogr. 10 poz.
Statistical Review
Keyword
Modele podejmowania decyzji, Ekonometria, Przedsiębiorstwo handlowe
Decision-making models, Econometrics, Commercial enterprises
Note
summ.
Abstract
This is a presentation of an econometric model which could be employed by the management of a trade enterprise in planning. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czerwiński Z., Matematyka na usługach ekonomii. PWN, Warszawa 1982;
  2. Czerwiński Z., Matematyka na usługach ekonomii. PWN, wyd. 4, Warszawa 1979;
  3. Czerwiński Z., Maciejewski W., Siuduk A., Zadora K., Ekonometria - nadzieje, osiągnięcia, niedostatki. PWN, Warszawa 1987, s. 25.
  4. Elementy ekonometrii i prognozowania matematycznego, Pod redakcją W. Sadowskiego. PWN, Warszawa 1985, s. 10 oraz s. 57.
  5. Hellwig Z.: Rozważania nad istotą modelu ekonometrycznego, Ekonomista 1974, nr 2;
  6. Kamiński B., Okólski M.: Granica modelowania globalnego. PWN, Warszawa 1982;
  7. Lange O.: Wstęp do ekonometrii w Dzieła, T. 5, PWE, Warszawa 1976;
  8. Pawłowski Z., Ekonometria. PWN, Warszawa 1969, s. 30-34.
  9. Praktyczne metody predykcji. Praca zbiorowa. Materiały i prace IRG-SGPiS, Warszawa 1975.
  10. Tomaszewicz Ł.: Zintegrowane modele gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 1983.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu