BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Galanc Tadeusz (Politechnika Wrocławska)
Title
Rozkłady warunkowe procesu dwuwymiarowego opisującego działanie pewnego systemu produkcyjno-zaopatrzeniowego w przypadku bariery górnej
Conditional Distributions of a Two-Dimensional Process Describing the Working of a Certain Production-Supply System in the Case of a top Barrier
Source
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 2, s. 259-263, bibliogr. 5 poz.
Statistical Review
Keyword
Statystyczne Sterowanie Procesem, Teoria systemów, Warunki brzegowe
Statistic process control (SPC), Theory of systems, Boundary conditions
Note
summ.
Abstract
A quantitative analysis of the functioning of a certain production-supply system shows that the latter is composed of the following sub-systems: production, transport, storage-container and recipient. The author introduced equations explicate for conditional probabilities which take into account the top barrier of the level of storage steered by means of an aggregated product supply process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Galanc T., Stany pośrednie procesu generowanego zagregowanym wejściem pewnego systemu produkcyjno-zaopatrzeniowego (w druku).
  2. Galanc T., Gęstości dwuwymiarowego procesu opisującego funkcjonowanie pewnego systemu produkcyjno-zaopatrzeniowego (w druku).
  3. Galanc T., Rozkłady warunkowe procesu opisującego funkcjonowanie pewnego systemu produkcyjno- zaopatrzeniowego w przypadku bariery dolnej (w druku).
  4. Galanc T., Związki między rozkładami bariery dolnej a parametrami zagregowanego wejścia pewnego systemu produkcyjno-zaopatrzeniowego (w druku).
  5. Gichman I.I., Skorochod A.W., Wstęp do teorii procesów stochastycznych. PWN, Warszawa 1968.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu