BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jajuga Krzysztof (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Ekonometria i finanse - kilka związków historycznych
Econometry and Finances - Several Historical Connections
Source
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 3, s. 381-387, bibliogr. 26 poz.
Statistical Review
Keyword
Ekonometria, Finanse, Rozwój nauki
Econometrics, Finance, Development of science
Abstract
Autor stawia tezę, że "powstanie nowoczesnych finansów (modern finance theory) stało się możliwe dzięki udziałowi ekonometryków" i przedstawia "kilka faktów historycznych świadczących na rzecz powyższej tezy".
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Altman E.L., Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, Journal of Finance (1968), s. 589-609.
 2. Bachelier L., Theory of speculation, Gauthier-Villars, Paris 1900.
 3. Bernstein P.L., Capital ideas, Free Press, New York 1992.
 4. Black F., Scholes M., The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political Economy, 81 (1973), s. 637-654.
 5. Dow C, tekst zamieszczony w Wall Street Journal, 19.12.1900.
 6. Fame E., The behavior of stock prices, Journal of Business, 37 (1965), s. 34-105. [7] Gordon M.J, Shapiro E., Capital equipment analysis; the required rate of profit, Management Science 3 (1956), s. 102-110.
 7. Hamada R.S., Portfolio analysis, market equilibrium and corporation finance, Journal of Finance, 24 (1969), s. 13-31.
 8. Kendall M.G., The analysis of time series, part 1: prices, Journal of the Royal Statistical Society, 96 (1953), s. 11-25.
 9. Lintner J., Security prices, risk and maximal gains from diversification, Journal of Finance, 20 (1065), s. 587-615.
 10. Markowitz H.M., Portfolio selection, Journal of Finance, 7 (1952), s. 77-91.
 11. Markowitz H.M., Portfolio selection - efficient diversification of investments, Yale University Press, New Haven 1959.
 12. Mills T.C., The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press, Cambridge 1993.
 13. Modigliani F., Miller M., The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, American Economic Review, 48 (1958), s. 261-297.
 14. Modigliani F., Miller M., Corporate income taxes and the cost of capital: a correction, American Economic Review, 53 (1963), s. 433-443.
 15. Mossin J, Equilibrium in a capital asset market, Econometrica, 34 (1966), s. 768-783.
 16. Roberts H.V., Stock market "patterns" and financial analysis: methodological suggestions, Journal of Finance, 14 (1959), s. 1-10.
 17. Ross SA., The arbitrage theory of capital asset pricing, Journal of Economic Theory, 13 (1976), s. 341-360.
 18. Roy A.D., Safety first and holding of assets, Econometrica, 20 (1952), s. 431-439.
 19. Sharpe W.F., A simplified model for portfolio analysis, Management Science, 19 (1963), s. 277-293.
 20. Sharpe W.F., Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk, Journal of Finance, 19 (1964), s. 425-442.
 21. Taylor S., Modelling financial time series, Wiley, New York 1986.
 22. Tobin J., Liquidity preference as behavior towards risk, Review of Economic Studies, 25 (1958), s. 65-86.
 23. Treynor J.L., Toward a theory of market value of risky assets, nieopublikowany maszynopis 1961.
 24. Williams J.B., The theory of investment value, Harvard University Press, Cambridge 1938.
 25. Working H, A random difference series for the use in the analysis of time series, Journal of the American Statistical Association, 29, (1934), s. 11-24.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu