BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dorosiewicz Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Michalski Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Podobieństwo funkcji w badaniach ekonomicznych (metody i przykłady)
Function Similarity in Economic Studied (Methods and Examples)
Source
Przegląd Statystyczny, 1998, vol. 45, z. 2, s. 187-196, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Statistical Review
Keyword
Badania porównawcze, Modele ekonomiczne
Comparative examination, Economic models
Note
summ.
Abstract
The authors suggest a definition of the measure of the compatibility of the function of numerous variables. This measure is a quantitative characteristic of the similarity of function diagrams. The construction includes both the case when function domains possess non-void interiors and the situation when functions are defined in a discrete set. The reflections can be generalised in a natural manner in research concerning the similarity of random variables. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cieślak M., Jasiński R., Miara podobieństwa funkcji, Przegląd Statystyczny 3/4 (1979).
  2. Cieślak M. [red.], Nieklasyczne metody prognozowania, PWN, Warszawa 1983.
  3. Gruszczyński M., Kolupa M., Leniewska E., Napiórkowski G., Miary zgodności, metody doboru zmiennych, problem współliniowości, PWN, Warszawa 1979.
  4. Kisielewicz M., Differential Incusions and Optimal Control, PWN, Warszawa, Kluwer Academic Publishers Dordrecht/Boston/London 1991.
  5. Michalski T., Miara zgodności (podobieństwa) kształtu, Przegląd Statystyczny 1 (1985).
  6. Michalski T., Eastern Economic Towards European Union: Statistical Measures of Perspective Evaluation, International Advances in Economic Research 1, 3 (1995).
  7. Michalski T., Miary taksonomiczne w programach dojścia do Unii Europejskiej (podobieństwo struktur, zróżnicowanie poziomów, dystans czasowy), Przegląd Statystyczny 2 (1985).
  8. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu