BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krupski Rafał
Title
Badania nad oryginalnością zasobów przedsiębiorstwa
Research Over Originality of Supplies Enterprise
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 97-105, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Przedsiębiorstwo, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategia konkurencji, Przewaga konkurencyjna
Enterprises, Enterprise management, Competition strategy, Competitive advantage
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badań, które mogą dać odpowiedź na pytanie: czy zasoby przedsiębiorstw działających w Polsce mają cechy rzadkości i są trudno imitowalne? Zaprezentowano również wyniki dotyczące ważności określonych zasobów w elastycznych zachowaniach przedsiębiorstw, związanych z wykorzystaniem nadarzających się okazji.

The article presents the results of research about the level of resource originality in entrepreneurs which can be the basis of strategy identification. Other results concerns the importance of different resources in occasions usage processes. The deductively constructed model of resource strategy structure is also presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Collins, J.C., Porras J.I. (2003), Wizjonerskie organizacje. Praktyki zarządzania najlepszych firm, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa.
  2. Krupski R. (2005), Planowany czy nie planowany rozwój malých firm. Co z teorią zarządzania strategicznego?, "Przegląd Organizacji", nr 3.
  3. Krupski R. (2006), Kierunki rozwoju ujęcia zasobowego zarządzania strategicznego, [w:] Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, red. R. Krupski, WWSzZiP, Wałbrzych.
  4. Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
  5. Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
  6. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji (2005), red. R. Krupski, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu