BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brol Marian W., Rzońca Waldemar
Title
Marketing personalny jako instrument kształtowania elastyczności organizacji
Personal Marketing as a Tool of Shaping Flexibility of Organization
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 73-81, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Marketing-mix, Marketing personalny, Elastyczność organizacyjna, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Enterprise management, Marketing-mix, Personnel marketing, Organizational flexibility, Strategic human resources management
Note
summ.
Abstract
Omówiono zagadnienie dotyczące zasobów ludzkich w organizacji w odniesieniu do elastyczności organizacji. Scharakteryzowano istotę, cele, modele marketingu personalnego oraz koncepcję personalnego marketingu mix.

In the paper the stages of the development of an enterprise as well as the crisis situations accompanying these stages are presented. The decisive meaning of people in avoiding crises and their importance in the shaping of flexibility of an organization are indicated. As to human resources, the flexibility of the work potential is defined and personal marketing as a tool of shaping this flexibility is pointed out. Moreover the essence of personal marketing (PM) is discussed and the attention is paid to the variety of the interpretation of the notion of PM as well as to its close connection with the conception of Human Resource Management. Furthermore the aims of personal marketing are divided into systemic and operational, the comparison of chosen PM models is presented and the original marketing-mix vision for interior PM is suggested. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 3. Brol M., Kroik ]. (2004), Wynagradzanie - element funkcji personalnej. Analiza porównawcza filozofii zarządzania personelem, Zeszyty Naukowe WSZiF nr 17, Wrocław.
 4. Mazurek-Łopacińska K. (2002), Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Wrocław.
 5. Olsztyńska A. (2005), Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie, AE, Poznań.
 6. Otto J. (2004), Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa.
 7. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie (2005), red. J. Lichtarski, AE, Wrocław.
 8. Schwan K., Seipel K.G. (1995), Marketing kadrowy, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Wiernek B. (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków.
 10. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu (2005), red. R. Krupski, PWE, Warszawa.
 11. Zbiegień-Maciąg L. (1996), Marketing personalny, Business Press, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu