BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowski Edard W.
Title
Natężenie zysku - model racjonalnego kupca
Source
Przegląd Statystyczny, 1999, vol. 46, z. 2, s. 191-197, bibliogr. 10 poz.
Statistical Review
Keyword
Zysk, Modele ekonomiczne, Działalność gospodarcza
Profit, Economic models, Business activity
Abstract
Autor w swoim artykule przedstawia następujące zagadnienia: natężenie zysku i jego definicje, przedstawienie modelu racjonalnego kupca (RDM) oraz unikalność kupieckiego zysku. Zaprezentowany punkt widzenia odnośnie algorytmu zachowania kupca może prowadzić do maksymalizacji zysków niezależnie poziomu cen rynkowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Billingsley R., Prawdopodobieństwo i miara, PWN, Warszawa 1987.
  2. Piotrowski E.W., Penetrator — Wiadomości Gospodarcze 12 (1995), 34-36.
  3. Karpio A., Piotrowski E.W., Chwilowa stopa procentowa, Przegląd Statystyczny, w druku.
  4. Piotrowski E.W., Podział kapitału, czyli o cenie rezygnacji i sile pieniądza, Bank i Kredyt, w druku.
  5. Piotrowski E.W., Instrumenty pochodne, Universitas, Kraków 1997, 233 — 236.
  6. Graham R.L., Knuth D.E., Patashnik O., Matematyka konkretna, PWN, Warszawa 1996.
  7. A Survey of Auctions, Agorics Inc., 1996 http://www.agorics.com/new.html/.
  8. Schuster H.G., Chaos deterministyczny, PWN, Warszawa 1995.
  9. Kakutani S., Duke Mathematical Journal 8(1941), 457-458.
  10. Robinson J., Annals of Mathematics 54 (1951), 296-301.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu