BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szablewska Beata, Żukowska Anna
Title
Modelowanie systemu masowej obsługi
Source
Przegląd Statystyczny, 1999, vol. 46, z. 2, s. 225-238, bibliogr. 8 poz.
Statistical Review
Keyword
Obsługa klienta, Strategia obsługi klienta
Customer service, Customer service strategy
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki analizy systemu obsługi w jednym z warszawskich supersamów. Celem badania była ocena funkcjonowania tego systemu w godzinach największego ruchu klientów oraz zaproponowanie zmian prowadzących do jego usprawnienia. Do analizy zastosowano metody teorii masowej obsługi oraz symulację komputerową w przypadku, kiedy analityczne rozwiązanie modelu opisującego system było zbyt skomplikowane.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Anderson D.R., Sweeney D.J., Williams T.A., An Introduction to Management Science. Quantitative Approaches to Decision Making, St. Paul, West Publishing Company 1991.
  2. Gniedeko B.W., Kowalenko I.N., Wstęp do teorii obsługi masowej, PWN, Warszawa 1971.
  3. Koźniewska I., Włodarczyk M., Modele odnowy, niezawodności i masowej obsługi, PWN, Warszawa 1978.
  4. Lynes K., Miltenburg J., The application of an open queueing network to the analysis of cycle time, variability, throughput, inventory and cost in the batch production system of a microelectronics manufacturer, [w:] International Journal of Production Economics, vol. 37, s. 189—203.
  5. Łukaszewicz R., Dynamika systemów zarządzania, PWN, Warszawa 1995.
  6. Szablewska B., Żukowska A., Modelowanie systemu obsługi w warszawskim Supersamie, SHG (praca magisterska napisana pod kierunkiem prof, dr hab. M. Podgórskiej), Warszawa 1996.
  7. Ulatowska I., Zastosowanie teorii kolejek w systemach samoobsługi, [w:] Przegląd Statystyczny 14 (1967), 1, s. 77-90.
  8. Zitek F., Stracony czas. Elementy teorii obsługi masowej, PWN, Warszawa 1974.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu