BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kraśniak Janusz
Title
Kompetencyjne uwarunkowania wdrażania organizacji procesowej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 234-241, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kadra kierownicza, Kompetencje kierownicze
Enterprise management, Managerial staff, Managerial competencies
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano istotę uwarunkowań kompetencyjnych oraz charakterystykę badań, których celem była diagnoza poziomu wiedzy, umiejętności oraz zachowań przywódczych kadry kierowniczej przedsiębiorstw w zakresie wdrażania organizacji procesowej. Osiągnięte wyniki wskazują na zadowalający poziom wiedzy i umiejętności (rozumianych jako doświadczenie) badanej grupy kierowników. Ponadto uzyskano wysokie wyniki na skali umiejętności interpersonalnych. Doskonalenia wymagają przede wszystkim kompetencje w zakresie budowania kultury organizacyjnej zorientowanej na efektywność. Innym obszarem negatywnie wpływającym na skuteczność wdrażania organizacji procesowej jest słabe utożsamianie się kierowników z koncepcją nowych rozwiązań organizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The essence of the competence conditions and the description of the research were presented in the paper. The goal of these conditions was the diagnosis of the level of knowledge, skills and leader's behavior of the management. Achieved results have indicated that the level of their knowledge and skills are at good level. Moreover their interpersonal skills are at good level as well. Managers should and have to improve their competence in the field of building the organization culture and identifying the concept of new organization solutions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Hammer M., (1995): The Reengineering Reuolution: A Handbook, Harper Business, New York.
  2. Hammer M., Champy J., (1996): Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.
  3. Johansson H., McHugh P., Pendlebury A., Wheeler III W., (1994): Business Process Reengineering. Breakpoint Strategies for Market Dominance, John Wiley & Sons, Chichester.
  4. Kupczyk A., Korolewska-Mróz H., Czerwonka M., Radykalne zmiany w firmie, INFOR, Warszawa.
  5. Sashkin M., Kwestionariusz Wizjonerskiego Przywódcy, MLR Ltd., PO Box 28, Carmasthen.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu