BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gurazdowski Eugeniusz
Title
Wykorzystanie modelu zmiennej sztywności krzywej stóp terminowych do przybliżania krzywej rynku pieniężnego
Source
Bank i Kredyt, 2003, nr 2, s. 87-91, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Krzywa dochodowości, Atrakcyjność inwestycyjna, Stopa procentowa
Yield curve, Investing attractiveness, Interest rate
Abstract
W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się znaczny wzrost liczby publikacji związanych z szeroko pojętym modelowaniem stóp procentowych. W szczególności duża część tych prac omawia problematykę konstruowania krzywych dochodowości dla odpowiednich instrumentów finansowych. Określenie "krzywa dochodowości" wiązane było historycznie z rynkiem obligacji skarbowych. Jednak okazało się, że w podobny sposób można opisać rynki innych instrumentów finansowych. Wykorzystano tu przede wszystkim możliwość porównania atrakcyjności inwestycji w aktywa o różnych terminach zapadalności. Poniższy artykuł odnosi pojęcie "krzywej dochodowości" do struktury czasowej oprocentowania depozytów na rynku pieniężnym. Jego celem jest przedstawienie sposobu przybliżania krzywej rynku pieniężnego z wykorzystaniem jednej z metod estymacji krzywej dochodowości.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. N. Anderson, J. Sleath (2001): New Estimates of the UK real and nominal yield curves. Bank of England. Working Paper.
  2. M. Fisher, D. Nychka, D. Zervos (1994): Fitting the term structure of interest rates with smoothing splines. Federal Reserve Bank of Washington. Working Paper.
  3. P. Lancaster, K. Salkauskas (1986): Curve and surface fitting: an introduction. London Academic Press.
  4. J.H. McCulloch (1971): Measuring the term structure of interest rates. "Journal of Bussiness", vol. 44, s. 19-31.
  5. M.J.D. Powell (1981): Approximation theory and methods. Cambridge University Press.
  6. G.S. Shea (1984): Pitfalls in smoothing interest rate term structure data: equilibrium models and spline approximation. "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 19.
  7. J.M. Steeley (1991): Estimating the gilt-edged term structure: basis splines and confidence intervals. "Journal of Business, Finance and Accounting", 18(4) June.
  8. L. Svensson (1994b): Estimating and interpreting forward interest rates: Sweden 1992-1994. IMF Working Paper No. 114, September.
  9. D.F. Waggoner (1997): Spline methods for eztracting interest rate curves from coupon bond prices Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper No. 97-10, November.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu