BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Joanna
Title
Zwiększenie zalesienia użytków rolnych - jednym z priorytetów rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich we wspólnej Europie
Increase in Forestation of Arable Land as One of Priority of Balanced Development of Rural Areas in United Europe
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 2, s. 336-341, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Keyword
Rozwój zrównoważony, Użytki rolne, Lasy, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
Sustainable development, Agricultural land, Forests, Rural Development Plan
Note
summ.
Abstract
Autorka omówiła koncepcję zalesienia użytków rolnych w Polsce, jako jeden z priorytetów wyróżnionych w ramach drugiego celu strategicznego Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jakim jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w kraju.

The paper presents plan of forestation of arable lands in Poland after joining European Union. It shows targets of increasing forestation of rural areas and conditions of supporting forestation of rural areas in Poland after joining European Union. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiały wewnętrzne. Warszawa 2003.
  2. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2004-2006. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2002.
  3. Rozwój Obszarów Wiejskich. Integracja ochrony przyrody z polityką rolną, IUCN- The World Conservation Union, Fundacja IUCN Poland, WWF Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody. Warszawa 2002.
  4. WWF Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody, Materiały wewnętrzne. Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu