BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gliwa Paweł
Title
O pewnej wizualno-statystycznej metodzie określania ryzyka dla papierów wartościowych na GPW
Source
Przegląd Statystyczny, 1999, vol. 46, z. 4, s. 469-474, bibliogr. 4 poz.
Statistical Review
Keyword
Modele oceny ryzyka, Ocena ryzyka, Papiery wartościowe
Risk assessment models, Risk assessment, Securities
Abstract
W artykule poruszono temat ryzyka jako jednej z podstawowych wielkości charakteryzujących inwestowanie w papiery wartościowe. Wymieniono jego podstawowe rodzaje, a także różne poglądy na ryzyko. Rozdział poświęcony ryzyku technicznemu wzbogacono o liczne wykresy obrazujące obszary największego ryzyka.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gliwa P., O pewnej metodzie określania trendu na GPW, Przegląd Statystyczny 3, 1996.
  2. Tarczyński W., Wybrane elementy analizy technicznej na giełdzie papierów wartościowych, PTE, Szczecin 1994.
  3. Tarczyński W., Analiza dyskryminacyjna na giełdzie papierów wartościowych, Przegląd Statystyczny, 1/2 (1996).
  4. Tarczyński W., Rynki kapitałowe, metody ilościowe, vol. I, Placet, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu