BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ćwik Krzysztof
Title
Elastyczność strategiczna małych przedsiębiorstw
Strategic Flexibility of Small Enterprises
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 82-89, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Elastyczność organizacyjna, Strategia przedsiębiorstwa
Small business, Organizational flexibility, Corporation strategies
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano zestawienia wyrózników małego przedsiębiorstwa oraz skonfrontowano je z cechami, jakimi powinna się odznaczać organizacja elastyczna.

This paper analyses the problem of organizational flexibility of small enterprises. Special pressure was laid on strategic flexibility. The author compared the results of empirical studies on flexibility of small enterprises with own results apply to small firms' strategies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 2. Encyklopedia popularna PWN (1991), PWN, Warszawa.
 3. Gimenez F.A.F. (2000), The Benefits of a Coherent Strategy for Innovation and Corporate Change: A Study Applying Miles and Snow's Model in the Context of Small Firms, "Creativity and Innovation Management", vol. 9, iss. 4.
 4. Hatum A., Pettigrew A. (2004), Adaptation Under Environmental Turmoil: Organizational Flexibility in Family-Owned Firms, "Family Business Review", vol. 17, iss. 3.
 5. Krupski R. (2005), Badanie elastyczności przedsiębiorstw, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1092, AE, Wrocław.
 6. Lichtarski J.M. (2005a), Formalizacja a elastyczność, [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, red. A. Stabryła, AE, Kraków.
 7. Lichtarski J.M. (2005b), W poszukiwaniu elastyczności. Kierunki przekształceń współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1092, AE, Wrocław.
 8. Lynch J.G. (1989), Organizational Flexibility, "Human Resource Planning", vol. 12, iss. l.
 9. McCann III J.E., Leon-Guerrero A. Y., Haley J.D. Jr. (2001), Strategic Goals and Practices of Innovative Family Businesses, "Journal of Small Business Management", vol. 39, iss. l.
 10. MilesR.E., Snow C.C., Meyer A.D., Coleman H.J. Jr. (1978), Organizational Strategy, Structure and Process, "Academy of Management. The Academy of Management Review", vol. 3, iss. 3.
 11. Mrówka R. (2002), Organizacja wirtualna - sily i słabości, [w:] Management Forum 2020, red. J. Skalik, G. Bełz, AE, Wrocław.
 12. Osbert-Pociecha G. (2004a), Elastyczność organizacji - atrybut pożądany a niezidentyfikowany, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 13. Osbert-Pociecha G. (2004b), Elastyczność przedsiębiorstwa - jej atrybuty i wymiary w literaturze przedmiotu, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - miedzy teorią a praktyką, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, AE, Wrocław.
 14. Safin K. (2003), Zarządzanie małą firmą, AE, Wrocław.
 15. Równik języka polskiego, http: //sjp.pwn.pl/haslo.php?id=13306.
 16. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji (2005), red. R. Krupski, PWE, Warszawa.
 17. Zarządzanie strategiczne - koncepcje, metody (1998), red. R. Krupski, AE, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu