BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowska Katarzyna
Title
Organizacja jako system otwarty i dynamiczny
An Organization as an Open and Dynamic System
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 90-96, bibliogr. 23 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Przedsiębiorstwo, Zmiany organizacyjne, Teoria systemów
Enterprises, Organisational change, Theory of systems
Note
summ.
Abstract
Artykuł jest głosem w dyskusji odnoszącej się do teorii systemów w kontekście wprowadzanych zmian do organizacji. Omówiono zdolność do zmian w organizacjach gospodarczych w teorii systemów otwartych i dynamicznych.

The contents of the article refers the conception of the theory of open and dynamic systems. In the organizations there is not only production of entropy resulting from irreversible processes, but also its inflow which can be also negative. This happens in the case of a living organism which "imports" complex molecules which are rich in free energy. Therefore, living systems, being in stability, can avoid the increase of entropy and can even develop in the direction of an increased order and organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bertalanffy L. von (1984), Ogólna teoría systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa.
 2. Cameron K.S., Quinn R.E. (2003), Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana: model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Grajewski P. (2000), Procesowe projekcje organizacyjne, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2001), Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji inteligentnej, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 6. Habr J., Vepŕek J. (1976), Systemowa analiza i synteza. Nowoczesne podejście do zarządzania i podejmowania decyzji, Wyd. Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Hammer M. (1990), Reengineering Work: Don't Automate, Obliterate, "Harvard Business Review", July--August.
 8. Hammer M., Stanton S. (1999), How Process Enterprises Really Work, "Harvard Business Review", November-December.
 9. Katz D., Kahn R.L. (1979), Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa.
 10. Kieżun W. (1997), Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa.
 11. Krupski R. (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 12. Miller D. (1998), Organizacja przyszłości. Kameleon w całej okazałości, [w:] Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa.
 13. Müller U.R. (2000), Zmiana warty w zarządzaniu: dramat i szansa, Placet, Warszawa.
 14. Nizard G. (1998), Metamorfozy przedsiębiorstwa: zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, PWN, Warszawa.
 15. Pascale R.T. (1993), Managing on the Edge: How the Smartest Compames use Conflict to Stay Ahead, Touchstone, New York.
 16. Peters T.J., Waterman R.H. Jr (2000), Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Medium, Warszawa.
 17. Piaget J. (1981), Równoważenie struktur poznawczych. Centralny problem rozwoju, PWN, Warszawa.
 18. Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 19. Robbins S.P. (1998), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 20. Rummler G.A., Brache A.P. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji, jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej? PWE, Warszawa.
 21. Stewart J. (1996), Liczby natury, CIS, Warszawa.
 22. Van der Heijden K. (2000), Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
 23. Wawrzyniak B. (1987), Szkoła zarządzania, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu