BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Najda Marta (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Nowoczesne technologie informacyjne w organizacji wirtualnej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 356-366, rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zmiany organizacyjne, Doskonalenie struktury organizacyjnej, Rzeczywistość wirtualna, Przedsiębiorstwo wirtualne, Nowe technologie, Technologia komunikowania, Technologia systemów informacyjnych, Przegląd literatury
Enterprise management, Organisational change, Organizational structure development, Virtual reality, Virtual enterprise, High-tech, Communication technology, Information systems technology, Literature review
Note
streszcz., summ.
Abstract
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) stanowią jeden z głównych czynników kształtujących przestrzeń rynkową podmiotów gospodarczych. Równocześnie determinują rozwój przedsiębiorstw w kierunku wirtualnych konstelacji organizacyjnych. Jednakże wpływ TIK na funkcjonowanie i rozwój organizacji wirtualnej nie jest jednoznaczny lecz zróżnicowany na wielu płaszczyznach zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł jest próbą identyfikacji faktycznej roli oraz znaczenia nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju organizacji wirtualnej. (abstrakt oryginalny)

Information and Communication Technologies (ICT) represent one of the main factors that shape the markets space of enterprises and symultaneously determine their development towards virtual constellations. However the impact of ICT on functioning and development of virtual organization is not straightforward but strongly differsified due to variety of management dimensions. In this article author attempts to identify the actual role and meaning of advanced ICT in development process of virtual organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bednarczyk М., (2001): Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 2. Bednarczyk М., (2000): Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem wirtualnym, w : Przedsiębiorstwo przyszłości, pr. zb. pod red. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Difin, Warszawa.
 3. Dolińska M., (2002):Działalność organizacji wirtualnych w sieci powiązań, "Organizacja i Kierowanie", nr 1(107).
 4. Dudzińska-Korczak N., Stuss M., (2001): Nowoczesne systemy wspomagające zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach (w aspekcie strategicznym), w: 'Zarządzanie wiedzą i informacją w procesie doskonalenia jakości', Lublin.
 5. Fitzpatrick W., Burke D., (2001): Form, functions, and financial performance realities for the virtual organization, S.A.M. Advanced Management Journal.
 6. Franke U., (2001): The Concept of Virtual Web Organizations and its Implications on Changing Market Conditions, Electronic Journal of Organizational Virtualness, Vol 3, nr. 4.
 7. Grudzewski W., Hejduk I., (2002): Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa, 2002.
 8. Hoogeweegen M., Teunissen W., Vervest P., Wagenaar R., (1999): Modular network design: Using information and communication technology to allocate production tasks in a virtual organization, Decision Sciences, Atlanta, Vol. 30.
 9. Kempny D., (2001): Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa.
 10. Leimaster J., Weigle J., Krcmar H., (2001): Efficiency of Virtual Organizations - The Case of AGI, "Electronic Journal of Organizational Virtualness", Vol 3, No. 3.
 11. Mews М., (1997): Virtuelle Unternehmen zwischen Anspruch und Wirklichkeit, IO Management, nr 3.
 12. Moszkowicz M., (w druku): E-economy jako tło dla 'przedsiębiorstwa przyszłości', [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, pr. zb. pod red. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.
 13. Mowshowitz A., (1997): Virtual Organization, Association for Computing Machinery, Communications of the ACM, Vol. 40, nr 9.
 14. Perechuda K., (1999): Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Rommel G., Kluge J., Kempis R., Diederichs R., Bruck F., (1995): Simplicity wins, Harvard Business Scholl Press, Boston.
 16. Wang S., (2000): Meta-management of virtual organizations: toward information technology support, Internet Research, Bradford.
 17. Wassenaar A., (1999): Understanding and Designing Virtual Organization Form, VoNet Newsletter, University of Berne, Vol. 3, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu