BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajdzik Bożena
Title
Biznes odpowiedzialny społecznie
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 7-8, s. 17-20, bibliografia 12 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wizerunek przedsiębiorstwa, Etyka biznesu, Studium przypadku
Corporate Social Responsibility (CSR), Company image, Business ethics, Case study
Company
Mittal Steel Poland SA
Abstract
Artykuł omawia biznes odpowiedzialny społecznie, czyli jego etykę, dbałość o środowisko przyrodnicze, odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec interesariuszy na przykładzie przedsiębiorstwa hutniczego Mittal Steel Poland.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. GAJDZIK B., System społecznej odpowiedzialności biznesu - nowe wyzwanie dla przedsiębiorstw sektora hutniczego, "Hutnik. Wiadomości Hutnicze" nr 11/2006.
 2. GASPARSKI W, LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., SZULCZEWSKI G., Europejskie i światowe standardy etyki oraz społecznej odpowiedzialności w działalności gospodarczej, [w:] W. GASPARSKI (red.), Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koź-mińskiego, Warszawa 2003.
 3. ŁASZYN A., Firma społecznie odpowiedzialna, "Marketing w Praktyce" 2002, nr 7.
 4. MARKOWSKI T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 57.
 5. Prezentacja kodeksu etyki biznesu, HEN, "Polska Stal" nr 25/2005.
 6. Raport bhp przedsiębiorstwa Mittal Steel Poland SA. [7] REGULSKI J., Ekonomika miasta, PWE, Warszawa 1982.
 7. ROK B., Więcej niż zysk czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.
 8. RYBAK M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 9. Zielona Księga Komisji Europejskiej - Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. COM (2001) 366 final, Bruksela 2001.
 10. Strategiczny Cel dla Europy 2010.
 11. www.mittal-steel.pl/default.aspx (marzec 2006).
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu