BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziadkowiec Joanna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Model zarządzania jakością usług
Source
Problemy Jakości, 2007, nr 8, s. 21-25, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Jakość usług, Zarządzanie jakością, Doskonalenie zarządzania
Quality of services, Quality management, Management development
Note
Zawiera rysunki: [1] Model doskonalenia standardu jakości usług, [2] Udział klienta w doskonaleniu modelu doskonalenia jakości usługi, [3] Udział pracowników w modelu doskonalenia jakości usług
Abstract
W artykule zaprezentowano model doskonalenia jakości usług. Omówiono proces standaryzacji czynności i doskonalenie w ramach zdefiniowanego standardu. Przedstawiono rolę konsumenta w systemie doskonalenia jakości usługi. Zwrócono także uwagę na rolę pracowników w omawianym systemie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamczyk W., Dziadkowiec J. Model doskonalenia Jakości usług w: Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki, SGH, Warszawa 2005.
  2. Mazur J. „Zarządzanie marketingiem usług", Difin, Warszawa, 2002.
  3. Urbaniak M., „Zarządzanie jakością - teoria i praktyka", Difin, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu