BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lis Andrzej
Title
Kierunki dalszej restrukturyzacji przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego w świetle badań empirycznych
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 7-8, s. 36-40
Keyword
Restrukturyzacja, Restrukturyzacja przemysłu, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Restructuring, Industrial restructuring, Industrial enterprises
Abstract
Artykuł omawia proces restrukturyzacyjny przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego. Analiza przedsięwzięć restrukturyzacyjnych wskazuje, że głównym obszarem zmian patrząc z poziomu przedsiębiorstw będzie restrukturyzacja produkcyjno-rynkowa. W dalszej części omówiono jeszcze kilka etapów procesu restrukturyzacji tj. zakresu działania, organizacji, finansowo-własnościowa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gospodarka obronna Polski w końcu lat dziewięćdziesiątych. Szansę i zagrożenia, praca zbiorowa pod red. J. PŁACZKA, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001.
  2. LIS A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Analiza komparatywna istoty zjawiska restrukturyzacji przedsiębiorstwa w ujęciu wybranych koncepcji amerykańskich i polskich, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 9.
  3. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 1999, nr 83, póz. 932 z późn. zm., art. 4, pkt 1.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu