BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Martin Marek, Staniec Iwona
Title
Źródła finansowania MŚP prowadzących działalność badawczo-rozwojową w regionie łódzkim
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 7-8, s. 58-60, bibliografia 7 poz.
Keyword
Finansowanie small businessu, Rozwój przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Small business financing, Enterprise development, Small business
Abstract
Artykuł porusza problem pozyskiwania źródeł finansowania rozwoju MŚP, gdyż znajdują się one w mniej korzystnej sytuacji w porównaniu z większymi podmiotami gospodarczymi w przypadku pozyskiwania zewnętrznego finansowania rozwoju. Zawarte w dalszej części opracowania rozważania, dotyczące problematyki związków pomiędzy stopniem zaawansowania technologicznego MŚP a stopniem wykorzystania poszczególnych źródeł finansowania ich działalności.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. STOREY D. J., The Financing of New and Small Enterprises in OECD Countries, OECD Conference, Paris 1995.
  2. Cambridge Small Business Research Center: The State of British Enterprise: Growth Innovation and Competitive Advantage in Small and Medium-Sized Firms, Small Business Research Center, Department of Applied Economics, Cambridge 1992.
  3. WESTHEAD P., STOREY D.J., Financial Constrains on the Growth of High Technology Small Firms in the United Kingdom, "Applied Financial Economics", nr 7, 1997.
  4. WESTHEAD P., COWLING M., Employment Change in Independent Owner-managed High-technology Firms in Great Britain, "Small Business Economics", nr 7, 1995.
  5. WYNARCZYK P., THWAITES A., The Survival and Non-survival of Innovative Small Firms in The UK, High Technology Small Firms Conference The 3rd Annual International Conference at Manchester Business School, Manchester 1995.
  6. OECD, Classification of High-Technology Products and Industries, Working Party nr 9, Industry Committee on Industrial Statistics, OECD 1995.
  7. Przemysł wysokich technologii w Polsce, IBnGR, Gdańsk 2001.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu