BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosała Małgorzata (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Model badania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw
Potential of Small and Medium-sized Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 730, s. 29-44, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Zarządzanie innowacyjne
Small business, Enterprise innovation, Innovative management
Note
summ.
Abstract
Małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku chcąc sprostać wysokiemu poziomowi konkurencji muszą postawić na innowacyjność. Niedostatek innowacyjnosci w MiŚP jest poważną przeszkodą na drodze ich rozwoju. W artykule przeprowadzono analizę wewnętrznego i zewnętrznego potencjału innowacyjnego MiŚP, dzięki której uzyskać można informacje o aktualnych i przyszłych możliwościach podjęcia działań w zakresie innowacji.

The innovativeness of different types and sizes of companies is strongly associated with ability and motivation to search for, and take advantage of, scientific research, new ideas, inventions, prototypes of different products and new organizational methods, all of which can reinforce a company's competitiveness. In order to compete on today's market, companies have to be innovative. In general, the financial and organizational resources of small and medium-sized companies are limited, which is why, in this regard, they are not able to improve and develop their activities. The lack of innovativeness in SMEs is a serious barrier to their growth. This barrier is meaningful for countries due to the role SMEs play in every economy. In order to create an innovative environment for SMEs, the government supports a system of institutions and activities that reinforce SMEs' innovativeness and ability to grow. But the following questions arise: Could companies create an innovative environment within companies themselves? How effective is the system for supporting SMEs in this regard? How does the transfer of information and knowledge between institutions and companies look? This article presents a model for measuring innovation potential - both external and internal - which can be used to answer these questions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Gospodarka oparta na wiedzy, red. A. Kukliński, KBN, Warszawa 2001.
  2. Grudzewski W.M., Zarządzanie firmą przyszłości, „Manager" 2000, nr 3.
  3. Kreuter A., Wagner M., Erflogsfaktoren innovativer Unternehmen, „Management" 1998, nr 10 [w:] Czynniki sprzyjające innowacyjności, „Zarządzanie na Świecie" 1998. nr 12.
  4. Matusiak K., Stawasz E., Jewtuchowicz A., Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
  5. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
  6. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York 1990 [w:] W.D. Dobson, Views from the European Union on the Competitiveness of the U.S. Dairy Industry - Implications for U.S. Dairy Trade Negotiations in the WTO, University of Wisconsin, Wisconsin 1999.
  7. Porter M.E., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1992.
  8. Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  9. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002, red. A. Rybińska, A. Tokaj-Krzewińska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003.
  10. Romanowska M., Trocki M., Przedsiębiorstwo partnerskie — w poszukiwaniu równowagi pomiędzy rywalizacją i współdziałaniem, „Master of Business Administration" 2002,nr 6.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu