BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawisza Sławomir, Skomra Monika
Title
Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR poprzez system wsparcia stypendialnego ANR (AWRSP) wobec integracji z Unią Europejską
Equalization Education Chances of Youth of ex-PGR Workers' Families by Scholarships Founded by ANR (AWRSP) in View of European Union Integration Process
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 2, s. 465-470, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Keyword
Likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR), Wyrównywanie różnic rozwojowych, Edukacja, Finansowanie oświaty
Liquidation of State Agricultural Farms, Equal opportunity of developing, Education, Financing of education
Note
summ.
Company
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR), Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP)
Agricultural Property Agency (APA), Agricultural Property Agency of the State Treasury
Abstract
Zapoczątkowany przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP), obecnie realizowany przez Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR) program stypendialny, w znaczący sposób może zniwelować trudności edukacyjne młodzieży popegeerowskiej. Przede wszystkim może ułatwić i umożliwić naukę dzieciom w szkole średniej. Kłopoty finansowe, z którymi borykają się rodziny byłych pracowników PGR-ów, utrudniają kształcenie młodzieży, dlatego stypendium z ANR (AWRSP) może okazać się ważnym wsparciem dla wszystkich takich rodzin.

The paper presents problems concerned ANR (AWRSP) conception of scholarships supporting village youth of ex-PGR workers' families. Unprofitable economic situation of ex-PGR workers' families causes bursary support which can make easier gain for their children education. It contributes to better socio-economic status in their future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Halamska M., Wieś popegeerowska między adaptacją i marginalizacją. Wyniki badań, „Społeczne problemy osiedli popegeerowskich ", PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 1998.
  2. Kluciński W., Borecki T. Edukacja społeczności wiejskiej - stan obecny. Wieś. Edukacja. Unia Europejska. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000.
  3. Szyndler K., Stypendia A WRSP dla młodzieży. „Agroprzemiany" 2003, nr l.
  4. Tarkowska E., Korzeniewska K., Młodzież z byłych PGR-ów. Raport z badań. Wydawnictwo ISP, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu