BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walnik Maria
Title
Problemy związane z zagospodarowaniem dróg w świetle obowiązujących przepisów prawnych
Problems of Road Management in the Field of Law Regulations in Force
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 47), 2002, z. 93, s. 121-131
Keyword
Materiały konferencyjne, Drogi publiczne, Zarządzanie drogami, Prawo drogowe
Conference materials, Highway road, Road management, Traffic law
Note
streszcz., summ., Zsfg.
Abstract
W referacie przedstawiono trudności z jakimi spotykają się zarządcy dróg przy wykonywaniu swoich zadań ustawowych. Wskazano na niespójności występujące na styku obowiązujących przepisów prawnych oraz ich niejednoznaczność, co znacznie utrudnia pracę drogowców.

The subject of the paper is to describe some constraints the road managers meet performing their statute tasks. The numerous discrepancies in law regulations in force, the fact that they are not identical in meaning brink many difficulties for road engineers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu