BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Partycki Sławomir
Title
Transformacja społeczna gospodarki rynkowej w Polsce
Social transmutation of the market economy in Poland
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Polska?, 2001, s. 43-56
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Gospodarka rynkowa, Społeczna gospodarka rynkowa (SGR)
Systemic transformation, Market economy, Social market economy
Abstract
Polska budując system społecznej gospodarki rynkowej jest na początku drogi. Niezbędne jest zharmonizowanie funkcjonowania gospodarki rynkowej z zasadami regulującymi funkcjonowanie ładu instytucjonalnego we współczesnym świecie.

Poland builds its market economy system. It's essential to harmonize functioning of market economy with the rules regulating function of institutional order in contemporary world.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu