BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orczyk Józef
Title
Kilka uwag o stypendiach dla studentów : Artykuł dyskusyjny
Some Remarks on Student's Allowances Ongoing Debate
Source
Polityka Społeczna, 2007, nr 3, s. 1-5
Keyword
Edukacja, Szkolnictwo wyższe, Kredyt edukacyjny
Education, Higher education, Educational loan
Note
summ.
Abstract
Jednym z ważniejszych celów, które stawiają sobie rządy demokratycznych państw, jest wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Obok zabiegów organizacyjnych zmierzających do wyrównania poziomu kształcenia, kształtowania infrastruktury szkolnej umożliwiającej podobne warunki kształcenia, za istotny czynnik uznane jest korygowanie nierówności szans edukacyjnych wynikających z odmienności sytuacji materialnej rodziców. W odniesieniu do studentów najczęściej jest to realizowane poprzez system stypendialny, często uzupełniany przez system preferencyjnych. Dotychczasowa sytuacja dużego zróżnicowania wysokości stypendiów i nierównomierności warunków uzyskiwania stypendiów naukowych jest trudna do racjonalnego wytłumaczenia, choć dla wielu dogodna. Czy jednak tak być powinno?(abstrakt oryginalny)

In case of higher education numbers of state scholarships in Poland after 2004 increase remarkable. This is a result of the reform which gave a right to get it by students of non public schools and extra mural students. One of unexpected results of this reform is visible necessity of changes of the rules of division of scholarship fund. It means to give more for the students who come from low income families and diminish a ratio for educational achievements.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bielecki P., Bony edukacyjne. Granice urynkowienia edukacji, SGH Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu