BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żelazny Rafał
Title
Perspektywy gospodarki opartej na wiedzy (G.O.W.) w Polsce z uwzględnieniem wybranych przemian systemowych
Perspectives of the Knowledge-based Economy in Poland Considering Selected System Transformations
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Polska?, 2001, s. 207-213
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Nowa Gospodarka
Systemic transformation, Knowledge-based economy, New Economy
Abstract
Wyjaśniono pojęcie "nowa gospodarka". Napisano o konieczności fundamentalnej zmiany priorytetów rozwojowych w Polsce i powstania gospodarki opartej na wiedzy.

The concept of the 'new economy' has been explained. There is a need of fundamental change of development priorities in Poland that provide base for the emergence of the knowledge-based economy.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu