BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewandowska-Nowak Renata
Title
Polityka państwa wobec rynku pracy
State's Policy towards Labor Market
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Polska?, 2001, s. 291-305
Keyword
Rynek pracy, Stopa bezrobocia, Struktura bezrobocia, Przeciwdziałanie bezrobociu
Labour market, Unemployment rate, Structure of unemployment, Combat unemployment
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja i określenie przyszłych kierunków i działań w zakresie polityki rynku pracy, zwłaszcza w obliczu rosnącego bezrobocia, jak również w obliczu procesu integracji z Unią Europejską.

The goal of this article is to present and characterize next trends and activity in the range of policy of labor market especially in the face of growing unemployment and in the face of integration process with the European Union.(MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu