BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lichtarski Janusz M.
Title
Struktura zadaniowa jako element organizacji dynamicznej
The Task Structure as the Element of Dynamic Organization
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 106-116, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Przedsiębiorstwo, Struktura przedsiębiorstwa, Organizacja przedsiębiorstwa
Enterprises, Structure of company, Enterprise organisation
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie pojęcia i istoty szeroko rozumianej struktury zadaniowej jako struktury organizacji dynamicznej, próba uporządkowania występujących w literaturze pojęć oraz prezentacja fragmentów wyników badań ankietowych poświęconych identyfikacji elementów struktur zadaniowych w praktyce gospodarczej polskich przedsiębiorstw. (oryg. streszcz.)

The article presents task structure (project structure) as the organizational form of a dynamic organization. Literature studies of many modern concepts and models of organizational structures were carried out. The text is also based on the empirical research performed in 2005 in 131 enterprises, dedicated to identification of selected elements of modern (organic) structures in management practice. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bielski M. (2001), Organizacje. Istota. Struktury. Procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 2. Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania. C.H. Beck, Warszawa.
 3. Bieniok H., Rokita J. (1984), Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 4. Chrościcki Z. (2001), Zarządzanie projektem - zespołami zadaniowymi, C.H. Beck, Warszawa.
 5. Griffin R.W. (2000), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 6. Hopej M. (2004), O podobieństwach struktur organizacyjnych, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 7. Hopej M. (2004), Struktury organizacyjne. Podstawowe, współczesne i przyszłe rozwiązania strukturalne, Ossolineum, Wrocław.
 8. Kaczmarek B. (2001), Organizacje. Polityka. Władza. Struktury, Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, Warszawa.
 9. Krzyżanowski L. (1994), Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Leavitt H.J. (2003), Why Hierarchies Thrive, "Harvard Business Review", March.
 11. Lock D. (2003), Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa.
 12. Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej (2001), red. M. Przybyła, AE, Wrocław.
 13. Piotrowicz A. (2000), Klasyczne koncepcje struktur organizacyjnych, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 14. Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 15. Rutka R. (2001), Organizacja przedsiębiorstw. Przedmiot projektowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 16. Sikorski C. (2001), Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych (1968), red. W. Kopaliński, Wiedza Powszednia, Warszawa.
 18. Strategor (1997), Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa.
 19. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 20. Webber R.A. (1990), Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu