BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gazińska Mirosława, Dmytrów Krzysztof
Title
Statystyczna analiza nadumieralności ludności wiejskiej w Polsce
Source
Przegląd Statystyczny, 2000, vol. 47, z. 1-2, s. 187-197, bibliogr. 8 poz.
Statistical Review
Keyword
Analiza statystyczna, Umieralność, Ludność wiejska
Statistical analysis, Mortality, Rural population
Abstract
W artykule zwrócono uwagę na nadwyżkę zgonów jednej grupy ludzi w stosunku do liczby zgonów innej. Analizując umieralność według różnych grup ludności zwrócono uwagę na niepodobne współczynniki umieralności ludności według miejsca zamieszkania, z podziałem na ludność miejską i wiejską. Na podstawie pobieżnych obserwacji wysunięto hipotezę o nadumieralności ludności wiejskiej nad ludnością miejską.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gazińska M., Dmytrów K., Zastosowanie prostych metod taksonomicznych w analizie nadumieralności mężczyzn, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, seria Ekonometria, (w druku).
  2. Ledermann S., Alcool, alcoolisme, alcoolisation, Paryż 1964.
  3. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
  4. Rosset E., Demografia Polski, t. II, PWN, Warszawa 1975.
  5. Rosset E., Trwanie życia w Polsce, w: Problemy demograficzne Polski Ludowej, Warszawa 1967.
  6. Sauvy, A., La population, ses lois, ses equilibres, Paryż 1948.
  7. Thompson W.S., Lewis D.T., Population Problems, wyd. 5, Nowy Jork 1965.
  8. Roczniki Statystyczne Demografii, GUS.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu