BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemczyk Jerzy
Title
Więzi w dynamicznych sieciach międzyorganizacyjnych - przypadek więzi relatywnych
Relations in Interorganizational Networks - Case of the Relative Relations
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 124-132, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Przedsiębiorstwo, Outsourcing, Współpraca przedsiębiorstw
Enterprises, Outsourcing, Enterprises cooperation
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie podstawowych charakterystyk więzi relatywnych oraz przedstawienie możliwości i metod ich analizy. (oryg. streszcz.)

The work concerns on relations in interorganizational networks, particularly relative relations. Its main goal is the identification of those relative relations characteristics, which would enable to identify describe and understand. Based on this knowledge, the proposals of research methods enabling to analyze the relative relations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barthelemy J. (2003), The Hard and Soft Sides of IT Outsourcing Management, "European Management Journal", vol. 21, nr 5.
  2. Bragg S.M. (1988), Outsourcing,]. Wiley & Sons INC, New York.
  3. Czachórski W. (1995), Zobowiązania, PWN, Warszawa.
  4. Dobrodziej E. (1993), Prawa i obowiązki stron w umowach zlecenia i o dzieło, Bydgoszcz.
  5. Mattson L.G. (1986), Indirect Relationship in Industrial Networks; A Conceptual Analyses of their Significami, 3rd IMP of International Seminar, IRE Lyon, [w:] G. Easton (1997), Industrial Networks: a Review.
  6. Pilawski B. (2002), Koncepcja "aktywnego klienta" w informatycznych kontraktach outsourcingowych, [w:] Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych, red. A. Gospodarowicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 954, AE, Wrocław.
  7. Strategor (1995), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
  8. Understanding Business Markets. Interaction, Relationship and Networks (1997), red. D. Ford, The Dryden Press London.
  9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (DzU 1964 nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).
  10. Williamson O. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu