BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańczyk Sylwia
Title
Od ewolucyjnych do rewolucyjnych zmian kultury organizacyjnej
The Organizational Culture's Changes - Throughout Evolution up to Revolution
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 156-162, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Rozwój przedsiębiorstwa, Ewolucja zarządzania, Zmiany organizacyjne, Kultura polityczna, Elastyczność organizacyjna
Enterprise development, Evolution of management, Organisational change, Culture of politics, Organizational flexibility
Note
summ.
Abstract
Omówiono zagadnienia dotyczące skuteczności strategii zmian kultury organizacyjnej oraz problemy z tym związane.

Necessity of fast reaction on environment changes cause that stabilization as an organizational efficiency condition is being squeeze out. Organizational values are being formed in such conditions. Their foundation is an organizational flexibility. Flexibility is an answer for growing environment turbulences. On the other hand it calls into question views of efficiency of evolutionary culture changes, The purpose of this article is to bring above issues much closer. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dwojacki P., Nogalski B., Sikorski C. (1999), Zarządzanie w nowych czasach, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 2. Hopej M., Kamiński R. (2003), Dwa typy zmiany kultury organizacyjnej, [w:] Zachowania organizacji wokół zjawisk kryzysowych, red. J. Skalik, Cornetis, Wrocław.
 3. Kostera M., Kownacki S., Szumski A. (1998), Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa.
 4. Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN. Warszawa.
 5. Lambert T. (1998), Problemy zarządzania. 50 praktycznych modeli rozwiązań, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 6. Masłyk-Musiał E. (2003), Organizacje w mchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 7. Nie ma skutecznych zmian bez włączania pracowników (2001), "Zarządzanie na Świecie", nr 4.
 8. Pierzchawka S., Sus-Januchowska A. (2005), Organizacja przyszłości - próba konceptualizacji podstawowych kategorii epistemologicznych, [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, red. A. Stabryla, AE, Kraków.
 9. Scholz C., Hofbauer W. (1990), Organisationskultur. Die vier Erfolgsprinzipien, Gabler, Wiesbaden.
 10. Sikorski C. (1986), Sztuka kierowania - szkice o kulturze organizacyjnej, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 11. Skalik J. (1997), Współczesne kierunki i formy zmian w organizacjach dynamicznych, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 779, AE, Wrocław.
 12. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji (2005), red. R. Krupski, PWE, Warszawa.
 13. Zgud J., Pacek M. (2002), Od słów do czynów, czyli zadania menedżera w sytuacji przeprowadzania zmian w firmie (1), "Personel", 16-30 kwietnia.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu