BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mejer Daniel, Mejer Wojciech
Title
Dynamika i sezonowość zmian produkcji sprzedanej przedsiębiorstw sektora budowlano-montażowego w Polsce w latach 1995-1998 (w aspekcie zarządzania przez podatki)
Source
Przegląd Statystyczny, 2000, vol. 47, z. 3-4, s. 309-316, przyp. 2 poz.
Statistical Review
Keyword
Produkcja budowlana, Przemysł budowlany, Rynek budowlany, Sektor budowlany
Construction output, Construction industry, Construction market, Construction sector
Abstract
Tematy poruszone w artykule to: przegląd sytuacji w sektorze budowlano-montażowym w Polsce w latach 1995-1998, ekonometryczna analiza produkcji sprzedanej oraz wpływ zarządzania przez podatki na kształtowanie się produkcji sprzedanej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dz. U. z 1993 r., Nr 106, poz. 486.
  2. J. Sokołowski: Zarządzanie przez podatki, PWN 1995, s. 9.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu