BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mitręga Danuta
Title
System zabezpieczenia społecznego - wyzwania w dobie integracji i globalizacji
System of Social Security - Challenges in the Age of Integration and Globalization
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Polska?, 2001, s. 357-361
Keyword
Polityka społeczna, Ubezpieczenia społeczne, Reforma ubezpieczeń społecznych
Social policy, Social insurance, Social insurance reform
Abstract
Przedstawiono zmiany modelu społecznego i polityki społecznej, które miały miejsce w Polsce po 1990 roku.

Changes of social model and social policy in Poland after 1990 have been presented in the article.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu