BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miłaszewicz Danuta
Title
Kierunki i instrumenty wspierania przez państwo aktywności inwestycyjnej w latach 90
State Directions and Instruments Supporting Investment Activity in 1990s
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Polska?, 2001, s. 401-422
Keyword
Inwestycje, Ulgi podatkowe, Specjalne strefy ekonomiczne
Investment, Tax incentives, Special economic zones
Abstract
Opisano niektóre środki wspierania działalności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych wykorzystywane w Polsce w okresie transformacji. Są to instrumenty świadomie wprowadzone i kształtowane przez państwo w ciągu ostatnich lat między innymi ulgi inwestycyjne i specjalne strefy ekonomiczne.

Some means of supporting investment activity of economic subjects used in Poland during transformation have been described. These instruments were intentionally introduced and shaped by the state during last few years and there are such as tax allowances and special economic zones.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu