BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stosik Aneta, Kocyłowska Paulina
Title
Dynamika zmian na rynku szkolnictwa wyższego a konkurencyjność absolwentów szkół wyższych na rynku pracy
Dynamics of Changes on the Higher Education Market and Graduates' Competitiveness on the Job Market
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 170-176, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Rynek pracy
Higher education, University graduate employment, Labour market
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono zmiany na polskim rynku szkolnictwa wyższego, zalezności występujące pomiędzy rynkiem pracy a rynkiem absolwentów szkół wyższych oraz konkurencyjność absolwentów szkół wyższych na rynku pracy a ich preferencje i aspiracje zawodowe.

The above article presents the analysis of changes on the higher education market in Poland and presents the research results on graduates' competitiveness on the job market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jankiewicz S. (2006), System nauczania w szkolnictwie wyższym a rozwój mikroprzedsiębiorstw w Polsce -wstępna analiza badań ankietowych, "Ekonomika í Organizacja Przedsiębiorstwa", maj.
  2. Kobaj M. (2004), Prognoza podaży absolwentów i popytu na pracę według poziomów kształcenia, Warszawa.
  3. Kocyłowska P. (2006), Konkurencyjność absolwentów uczelni wyższych na rynku pracy w kontekście (inula potrzeb i preferencji zawodowych studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, praca magisterska, AWF, Wrocław.
  4. Kwartalna informacja o rynku pracy (2005), GUS, Warszawa.
  5. Pawłowski K. (2006), Tylko wykształceni młodzi Polacy mogą dokonać u nas takich zmian, jakie zaszły w Finlandii i Irlandii, Raport "Wprost", dodatek do nr. 18.
  6. Pomianek T., Rozmus A., Witkowski K., Przywara B., Bienia M. (2005), Raport - Rynek pracy w Polset i Unii Europejskiej, Wyd. IV, Rzeszów.
  7. Skórska A. (2004), Młodzież na rynku pracy w Polsce í Unii Europejskiej, WSB, Poznań.
  8. Stosik A, (2003), Behawioralne determinanty sukcesu biznesmenów w organizacjach przedsiębiorczych, praca doktorska, AE, Wrocław.
  9. Światowa deklaracja UNESCO (1999), Szkolnictwo wyższe w XXI wieku: od wizji do działania, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 14.
  10. Zatrudnienie w Polsce 2005 (2005), red. M. Bukowski, Wyd. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu