BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrisidu Budnik Agnieszka
Title
Zmiany w biurokracji
Changes in the Bureaucracy
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 202-209, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Zmiany organizacyjne, Zarządzanie zmianami, Biurokracja, Organizacja biurokratyczna
Organisational change, Change management, Bureaucracy, Bureaucratic organisation
Note
summ.
Abstract
Omówiono zagadnienia związane ze zmianą sktruktury i procesów biurokracji mające na celu zmniejszenie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami wobec biurokracji a sposobem jej działania.

The article focuses on context of change in bureaucracy. Taking into account that bureaucracy play the major role in the modernizational and developmental processes, the analyses and characteristics included in the article are concentrated on the diagnosis of the internal conditions of the change in public institution. Authoress catalogued the faults of bureaucracy and the problems they caused. Bureaucracy is defined as a hierarchical public organization relying upon formal authority and rules to govern the activities of the members of the organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 2. Blaug M. (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa.
 3. Crozier M., Huntington S.P., Watanuki J. (1975), The Crises of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, New York University Press, New York.
 4. Gastil J. (1993), Democracy in Small Groups. Participation, Decision Making&Communication, New Society Publishers, Canada.
 5. Hirschman A. (1970), Exit, Voice and Loyalty, Responses to Decline in Firms, Organizations and Staffs, Harvard University Press.
 6. Inglehart R. (1971), The Silent Revolution in Europe, "American Politicial Science Review", nr 4.
 7. Merton R.K. (1957), Social Theory and Social Structure, Free Press, New York.
 8. Parkinson C.N. (1967), Prawo zwłoki. Zbiór esejów, Warszawa.
 9. Schick A. (2004), Państwo sprawne, "Służba Cywilna", nr 8.
 10. Stefańska E., Niesprawność (przewlekłość) postępowania administracyjnego jako przesłanka odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników, [w:] Jakość administracji publicznej (2004), red. J. Łukaszewicz, TNOiK, Rzeszów.
 11. Stiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 12. Surdej A. (2003), Gospodarcza rola państwa: tendencje ery gospodarki otwartej, [w:] Kapitalizm po polsku (2003), red. M. Sułdrzyński, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków.
 13. Szczerski K. (2004), Porządki biurokratyczne, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 14. Szreniawski J., Wybrane zagadnienia relacji między interesantem a urzędem, [w:] Prawo do dobrej administracji (2003), Warszawa.
 15. Tiebout Ch. (1956), A Pure Theory of Local Expenditures, "Journal of Political Economy", nr 16.
 16. Tłaczała P. (2005), Podstawy ekonomicznej teorii biurokracji, [w:] Teoria wyboru publicznego (2005), red. J. Wilkin, Scholar, Warszawa.
 17. Tofler A. (1986), Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 18. Van Vugt M., Dowing K., John P., Van Dijk E. (2002), The Exit of Residential Mobility or the Voice of Political Action? Strategics for Problem Solving in Residential Communities, "Journal of Applied Social Psychology", nr 32.
 19. Von Mises L. (2005), Biurokracja, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Lublin-Chicago-Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu