BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cierniak-Emerych Anna
Title
Ewolucyjny charakter zmian warunków pracy w przedsiębiorstwach a ich kształtowanie w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (NZOZ)
The Evolutionary Character of Changes of Working Conditions in Enterprises and their Shaping in Non-Public Health Care Centres (NZOZ)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 210-216, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Praca, Warunki pracy, Zmiany organizacyjne, Opieka zdrowotna
Labour, Working condition, Organisational change, Health care
Note
summ.
Abstract
Omówiono zmiany warunków pracy i ich specyfikę w polskich realiach gospodarczych na przykładzie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

The paper presents an attempt to show circumstances and directions of changes of working conditions in organizations functioning in Poland. Considering these changes in connection with transformations in Polish economy and in consequence in enterprises, the attention was focus on their evolutionary character. It becomes a background for imaging the problem of shaping working conditions in Non-Public Health Care Centres (NZOZ). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cierniak-Emerych A. (2005), Europejskie standardy praw człowieka i warunków pracy, Wyd. IBiS, Wrocław.
  2. Gasińska M. (1997), Warunki pracy w Polsce w okresie przemian, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 6-7.
  3. Pocztowski A. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Wyd. Antykwa, Kraków.
  4. Sprawozdanie z działalności PIP za lata 1991-1994 (1994), Wyd. PIP, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu