BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagoda Agnieszka
Title
Funkcja personalna w grupie kapitałowej - od centralizacji do decentralizacji
Personnel Function in Capital Group - from Centralization to Decentralization
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 217-224, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Zmiany organizacyjne, Grupa kapitałowa, Decentralizacja, Polityka personalna
Organisational change, Capital group, Decentralization, Personnel policy
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania realizacji funkcji personalnej w grupach kapitałowych. Badania przeprowadzono na celowo wybranych polskich grupach kapitałowych w latach 2004-2006. Realizowane były w każdej z badanych grup kapitałowych za pomocą wywiadu skategoryzowanego poprzez kwestionariusz pytań skierowany do dyrektorów personalnych/osób odpowiedzialnych za zarządzanie personelem w spółce nadrzędnej i dwóch spółkach podporządkowanych. Badania przeprowadzono w 5 polskich grupach kapitałowych, tj. łącznie w 15 przedsiębiorstwach. (skróc. oryg. streszcz.)

Regardless of the way of defining of the personnel function in the literature, its importance in the view of organizational aim realization is always stressed. There are no premises not to transfer this trend onto capital groups, although this is properly reflected neither in empirical studies nor in Poliši and foreign literature. The main aim of this paper is to try to arrange certain changes in personnel function organization and to transfer them to capital groups. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bencheikh J., Capronnier X., Damici S., Mayet A., Menigon S. (2003), La decentralization de la fonction ressources humaines, Les Cahiers de la Recherche, Université Jean Monnet - SCEAUX - Paris XI, Paris.
 2. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 3. Koziński J. (1996), Lokalizacja funkcji organicznych w strukturze ugrupowania gospodarczego, AE, Wrocław.
 4. Kreft Z. (1999), Organizacja spółki naczelnej w strategicznym holdingu zarządzającym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 5. Nienhuser W. (1990), Zentrale Personalarbeit, [w:] C. Scholtz, Innovative Personalorganisation, Luchterhand, Berlin.
 6. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie (2003), red. J. Lichtarski, AE, Wrocław.
 7. Simon H.A. (1976), Działanie administracji, PWN, Warszawa.
 8. Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania (1981), red. A. Grossman, AE, Wrocław.
 9. Trocki M. (1999), Struktury grup kapitałowych, [w:] Przyszłościowe rozwiązania dla grup kapitałowych, materiały konferencyjne Institute for International Research, Warszawa.
 10. Trocki M. (2004), Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa.
 11. Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej (2001), red. K. Makowski, Poltext, Warszawa.
 12. Zieleniewski J. (1981), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu